Att äta för ett bättre liv – del 2

Kalorirestriktion – Calorie Restriction Optimal Nutrition – del 2 Del 2: Kalorirestriktion – c:a 2 månader på en sträng diet med mycket näring, med mål att förlänga livet. Del 1 hittar du här >> Efter drygt två månader med ett dagligt intag av kalorier som  ligger betydligt

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://www.greenhearts.se/kalorirestriktion-friskare-liv/" align="left"]
[divider_top]