Nyttig kost! Friska människor! Ta hand om vår natur!

Här berättar jag om allt möjligt som ligger i linje med ett ”grönt leverne”. Jag vill lyfta fram ekologiska produkter, nyttig mat, klimatinsatser och ett hållbart tänk.

Det kan hända att jag delar ut gröna hjärtan till företag, organisationer, människor eller koncept.

Det gröna hjärtat är i första hand ett virtuellt hjärta som delas ut till individer och organisationer som gör en godhjärtat insats för vår världs välbefinnande.

Utmärkelsens drag

  • Det gröna hjärtat ska aldrig gå att köpa.
  • Det gröna hjärtat kan inte fås genom yttre påverkan.
  • Det gröna hjärtat kan när som helst återkallas.